Nieuw maar toch ook niet

Het Nederlands Instituut Haalbaarheidsadvies (NIHA) is een organisatie met een lange geschiedenis. Het NIHA ontstond vanuit het Instituut Midden en Kleinbedrijf / Projecten en heeft een lange ervaring op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken van ondernemingsplannen.

Het NIHA richt zich op haalbaarheidsonderzoeken in opdracht van het bedrijfsleven, de overheid, profit,- en non-profit organisaties. Het NIHA doet daarnaast onderzoek naar- en geeft advies over niet alleen de haalbaarheid van ondernemingsplannen, maar ook vestigingsplannen, strategische plannen en overname- of fusieplannen. Snelheid, betrouwbaarheid en objectiviteit zijn de kernwoorden waaronder het NIHA zijn diensten aanbiedt.

Tarieven 2019

Het NIHA (Nederlands Instituut Haalbaarheids Advies) is uw onafhankelijke partij als het gaat om het verplichte haalbaarheidsadvies bij de BBZ regeling en de wet REA. De prijzen voor deze haalbaarheidsonderzoeken voor deze regelingen worden onderling vastgesteld.

Het NIHA streeft naar duidelijkheid en transparantie. Voordat wij onze diensten aanbieden ontvangt u een gespecificeerde offer te en maken wij duidelijke afspraken over de kwaliteit en de duur van onze dienstverlening.

Actueel

Workshop

Financieel Management en de sturing van uw bedrijf

Vergroting mogelijkheden BMKB regeling

Het NIHA voert haalbaarheidsonderzoeken uit in het kader van BMKB regeling en kan veel vertelllen over de mogelijkheden van deze overheidsregeling voor kredieten met staatsgarantie. 

Op dit ogenblijk zijn er veel verschillende mogelijkheden en wijzen om krediet voor uw bedrijf te verkrijgen. De mogelijkheden zijn legio. En het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat geschikt is.